MISJA | WIZJA | WARTOŚCI

Misja, wizja i wartości to elementy, które integrują, są motorem wspólnego działania i dążenia do celu. Są założeniem, które realizuje się w rzeczywistości. Wytyczają kierunek bez stawiania granic, motywują do działania i wypełniają wartością każdy dzień naszej pracy. Wpływają na styl pracy firmy, określając tym samym podejście do pracowników, klientów i parterów biznesowych.
Misja

Tworzenie nowoczesnego i kompleksowego modelu biznesowego obsługi oraz sprzedaży w branży odzieżowej obejmującego produkcję, sprzedaż, logistykę i promocję

Wizja

Europejski lider sprzedaży i obsługi w branży fashion

Wartości

Wartości, którymi się kierujemy stanowią silny rdzeń rozwoju marki Ombre. Z jednej strony wyznaczają kierunek wszelkich działań, z drugiej korespondują z nazwą marki, która inspirowana jest hiszpańskojęzycznym słowem ``Hombre`` określającym Mężczyznę.