ESPIR S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP „Przygotowanie firmy ESPIR do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa” Celem projektu jest przygotowanie firmy ESPIR s.c. do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie projektu z UE: 364.630 złotych